Pagina

Atas 
Data Número Assunto Arquivo
22/02/2021 001/2021 Ata reunião ordinária  PDF
09/03/2021 002/2021 Ata reunião ordinária PDF
30/03/2021 003/2021 Ata reunião extraordinária PDF
13/04/2021 004/2021 Ata reunião ordinária PDF
11/05/2021 005/2021 Ata reunião ordinária PDF
01/06/2021 006/2021 Ata reunião ordinária PDF
22/06/2021 007/2021 5ª Conferência Municipal de Cultura de Irati PDF
13/07/2021 008/2021 Ata reunião ordinária PDF
13/08/2021 009/2021 Ata reunião ordinária PDF
14/09/2021 010/2021 Ata reunião ordinária PDF
28/09/2021 011/2021 Ata reunião extraordinária PDF
19/10/2021 012/2021 Ata reunião ordinária PDF
16/11/2021 013/2021 Ata reunião ordinária PDF
10/12/2021 014/2021 Ata reunião ordinária PDF